خريد بكلينك در سايتهاي رنكدار

 

رديف وبسايت رنك يكماهه
۱ دانلود آهنگ ۵ ۷ هزارتومان
۲ دانلود فيلم ۵ ۶ هزارتومان
۳ اسكريپت- قالب و افزونه ۵ ۶ هزارتومان
۴ دانلود آهنگ ۴ ۵ هزارتومان
۵ دانلود آهنگ و موزيك ۴ ۵ هزارتومان
۶ اسكريپت- قالب- افزونه ۴ ۵ هزارتومان
۷ كد- اسكريپت- قالب ۴ ۵ هزارتومان
۸ ايرلي موزيك ۳ ۵ هزارتومان
۹ هستي دانلود ۲ ۵ هزارتومان
۱۰ موزيك سكوت هور ۲ ۵ هزارتومان

بكلينك در همه ي سايتها ماهانه فقط ۲۵ هزار تومان

  • تمام بك لينك ها به معني واقعي لينك فالو ميباشند و توسط گوگل دنبال ميشوند.

  • درج بكلينك و رسيدگي به سفارشات ممكن است تا ۲۴ ساعت طول بكشد.